Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Vítejte na stránkách obce Suchá Loz

Dnes je 3.3.2024, svátek má: Kamil

Obec Suchá Loz leží na na jihovýchodě Moravy v Zahradě Moravy - Slovácku.
V současnosti má 1130 obyvatel a zde se o nich a jejich životě můžete dozvědět více.

Bc. Václav Bujáček, starosta obce

Obecní úřad

Naše obec

Odkazy

Užitečné informace

Volby

Kalendář starosty

Další info

Odkazy

Mikroregion Východní Slovácko

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA PRACOVNICE CHRÁNĚNÉHO DOMU

Pravděpodobně v měsíci srpnu by měl být otevřen Chráněný dům Sv. Anežky České. Sociální služby Uherský Brod - organizace, která jej bude pro obec provozovat vypisuje výběrové řízení na obsazení míst pracovníků sociální péče a soc. pracovníka.

SOCIÁLNÍ SLUŽBY UHERSKÝ BROD, příspěvková organizace vypisují

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

pro Chráněné bydlení Suchá Loz na obsazení pracovního místa

pracovník sociální péče (0,5 úvazek)

PŘEDPOKLADY:

 • občan ČR
 • způsobilost k právním úkonům
 • bezúhonnost
 • dosažené vzdělání akreditovaný kurz „pracovník sociální péče (PSP) v přímé obslužné péči“
 • znalost práce na PC
 • ŘP skupiny B
 • kladný přístup k lidem

K PŘIHLÁŠCE NUTNO DOLOŽIT:

 • životopis s uvedením dosavadní praxe
 • aktuální výpis z evidence Rejstříku trestů
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • ověřenou kopii akreditovaného kurzu

PŘIHLÁŠKA UCHAZEČE MUSÍ OBSAHOVAT:

 • jméno, příjmení a titul uchazeče
 • datum a místo narození uchazeče
 • státní příslušnost uchazeče
 • místo trvalého pobytu
 • číslo občanského průkazu
 • datum a podpis uchazeče

LHŮTA PRO PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY: do 30. 6. 2007

PŘEDPOKLÁDANÝ NÁSTUP: 1. 8. 2007

INFORMACE: Ing. Marie Vaškovicová, ředitelka Soc. služeb, tel. 572 612 578 Mgr. Petr Gazdík, starosta obce Suchá Loz, tel. 572 646 074

PŘIHLÁŠKU ODEVZDEJTE OSOBNĚ NA OBECNÍ ÚŘAD SUCHÁ LOZ na obálku uveďte „Výběrové řízení PSP“

SOCIÁLNÍ SLUŽBY UHERSKÝ BROD, příspěvková organizace vypisují

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

pro Chráněné bydlení Suchá Loz na obsazení pracovních míst

pracovník sociální péče + sociální pracovník (plný úvazek, kumulované místo)

PŘEDPOKLADY:

 • občan ČR
 • způsobilost k právním úkonům
 • bezúhonnost
 • dosažené vzdělání VŠ, SŠ, odpovídajícího směru
 • znalost práce na PC
 • ŘP skupiny B
 • znalost sociálního zákona č. 108/2006 vítána
 • kladný přístup k lidem

K PŘIHLÁŠCE NUTNO DOLOŽIT:

 • životopis s uvedením dosavadní praxe
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

PŘIHLÁŠKA UCHAZEČE MUSÍ OBSAHOVAT:

 • jméno, příjmení a titul uchazeče
 • datum a místo narození uchazeče
 • státní příslušnost uchazeče
 • místo trvalého pobytu
 • číslo občanského průkazu
 • datum a podpis uchazeče

LHŮTA PRO PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY: do 30. 6. 2007

PŘEDPOKLÁDANÝ NÁSTUP: 1. 8. 2007

INFORMACE: Ing. Marie Vaškovicová, ředitelka Soc. služeb, tel. 572612578 Mgr. Petr Gazdík, starosta obce Suchá Loz, tel. 572646074

PŘIHLÁŠKU ODEVZDEJTE OSOBNĚ NA OBECNÍ ÚŘAD SUCHÁ LOZ na obálku uveďte „Výběrové řízení PSP“

 

Kalendář akcí

Poslední rozloučení

Termíny svozu odpadů v obci 2024

Termíny svozu popelnic:

8. 1.; 22. 1.; 5. 2.; 19. 2.; 4. 3.; 18. 3.; 2. 4.; 15. 4.; 29. 5.; 13. 5.; 27. 5.; 10. 6.; 24. 6.; 8. 7.; 22. 7.; 5. 8.; 19. 8.; 2. 9.; 16. 9.; 30. 9.; 14. 10.; 29. 10.; 11. 11.; 25. 11.; 9. 12.; 23.12.;

Termíny svozu plastů, papíru, plechovek, drobného elektrozařízení, jedlého oleje a tuku:

18. 1.; 22. 2.; 21. 3.; 18. 4.; 23. 5.; 20. 6.; 18. 7.; 15. 8.; 19. 9.; 17. 10.; 21. 11.; 19. 12.;

E-rozhlas


Obrázek týdňa

obrázek týdňa

Odkazy

Mikroregion Východní Slovácko

zuš Folklorika, s.r.o.

Pozvánka
© 2007-2011 suchaloz.cz